Buller är farligt

Nedsatt hörsel av buller

Dålig hörsel får man inte från den ena dagen till den andra. Nej, det är  fråga om en längre tidsperiod. Den som på sitt arbete eller i sin privatsituation har blivit utsatt för buller länge nog kommer att få problem med allvarligt dålig hörsel. Det är definitivt! Risken uppstår redan vid en ljudnivå på 80 dB(A). Några exempel på bullerkällor: cirkelsåg ca 110 dB / borrning ca 100 dB / högtrycksspruta ca 105 dB / trafik på en motorväg ca 95 dB / sliptrissa ca 117 dB.

Se till att du använder rätt sorts hörselskydd

Bullerdövhet är oåterkalleligt, hörselskydd är alltså en absolut nödvändighet. Hörselskydd är enbart meningsfullt när de inte bara dämpar bullret utan också används alltid. De ska sitta bekvämt och får inte irritera.

EARfoons levereras personligen och testas på riktig passning och dämpning. EARfoons levereras i ett läderetui som är försett med ett pass med personuppgifter, filterkodning och de enskilda, egna numren.

Olika dämpningsgrad

Tack vare det akustiska filtret i EARfoon kan man förstå den som talar till en, medan det skadliga bullret dämpas på ett sådant sätt att skada på hörselorganen förebyggs. Filtret finns med olika dämpningsvärden. EARfoon Multiclick utförandet gör det möjligt att man på ett grundutförande med standarddämpning kan knäppa på filter med olika, fasta dämpningsvärden. Därmed blir det möjligt att med en sats hörselskydd kunna skydda sig med extremt olika dämpningsvärden.

“Buller är skadligt och hörselskador går inte att bota.
Med hjälp av våra EARfoon hörselskydd förekommer du hörselskador”

EARfoon

EARfoon, det måttframställda hörselskyddet finns i olika utföranden: Med grepp, för t.ex. ...

Läs mer

Tillbehör

EARfoon Otoplast-rengöringsmedel Desinficerar och rengör hörselskyddet. EARfoon rengöringssats...

Läs mer

EARfoon Multiclick, hörselskydd med (utbytbara) påknäppningsfilter

Med EARfoon Multiclick hörselskydd är det möjligt att man på ett grunddämpningsfilter knäpper ...

Läs mer
                                              (EU) 2016/425 certified by PZT GmbH (EU-ID:1974)